.
 .

Lid worden

Het doel van de Buurtvereniging Zwolsebuurt is om te zorgen voor een veilige en leefbare woonomgeving in de Zwolsebuurt in Deventer. Buurtbewoners kunnen ideeën aandragen of echt actie ondernemen. Het gaat om bijvoorbeeld de groene omgeving, veilig verkeer of het verbinden van buren. Ook houden we ons bezig met bedrijvigheid in de buurt en met de energietransitie. De activiteiten worden georganiseerd vanuit werkgroepen. In de werkgroepen zitten enthousiaste buurtbewoners en een vertegenwoordiger vanuit het bestuur. 

Lidmaatschap is persoonlijk en kost 15 euro per persoon per jaar. Per huishouden kunnen meer mensen lid worden. Tweede (en volgende) leden worden lid voor 7,50 per persoon per jaar.    

** Je lidmaatschap is geldig vanaf het moment dat je betaalt hebt. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Er zijn verschillende mogelijkheden om te betalen. Om zowel uzelf als uw penningmeester veel tijd te besparen vragen we graag uw toestemming om de jaarlijkse contributie (door de ledenvergadering in september 2020 vastgesteld op 15 euro per jaar per lid) via automatische incasso van uw rekening af te schrijven. Als je kiest voor automatische incasso stoppen wij je een papieren formulier in je brievenbus. Vul het formulier in en lever het in op het adres op het formulier. Waarom zo ouderwets? Voor automatische incasso hebben we (wettelijk) je handtekening nodig. Je kunt ook zelf het formulier printen, invullen en inleveren. Tot slot kun je kiezen voor een factuur via de mail. Je maakt het lidmaatschapsgeld zelf over op de rekening van de vereniging.